Educarea Caracterului

Caracterul reprezintă temelia de existență și acțiune a unei persoane. Este o componentă esenţială a personalităţii, face parte din structura acesteia şi este un element de bază în dezvoltarea personală şi profesională.

Şcoala Gimnazială Internaţională SPECTRUM Ploieşti îşi propune să educe elevii atât din punct de vedere intelectual, cât şi emoţional. Prin lansarea unui nou proiect, „Educarea caracterului”, ne-am propus să cultivăm elevilor dorinţa şi nevoia de cunoaştere şi înţelegere, dorinţa şi nevoia de comunicare, curiozitatea intelectuală, dorinţa şi nevoia de explorare, dorinţa şi nevoia de a exersa şi experimenta.

Există cinci valori pe care le considerăm fundamentale în dezvoltarea caracterului elevilor, şi anume: responsabilitatea, încrederea în sine, respectul, perseverenţa şi empatia. Şcoala planifică activităţi educative şi extraşcolare, astfel încât să fie dezvoltate şi puse în evidenţă aceste valori. Pe platforma Educare vor fi contorizate aprecierile primite de elevi, în funcţie de valorile învăţate, iar la finalul lunii aceştia vor fi răsplătiţi cu câte o diplomă de apreciere.

Ce înţelegem prin cele cinci valori?

RESPONSABILITATE

Dorim să învăţăm copiii, indiferent de vârstă, să îşi asume responsabilitatea pentru acţiunile lor. Elevii trebuie să ia decizii şi să îşi asume responsabilitatea pentru rezultatele acestora. A învăța și a trăi democratic într-o școală înseamnă că școala este locul de pregătire pentru viață, dar și locul în care se trăiește și se decide împreună.

ÎNCREDERE ÎN SINE

În educaţia copiilor, dezvoltarea încrederii în sine ar trebui să ocupe un rol fundamental. Elevii au nevoie să îşi cunoască propriile puteri şi să le conştientizeze. Elevul cu o viziune optimistă, care îşi cunoaşte valoarea şi are încredere în forţele proprii, caută să se autodepăşească şi să obţină performanţe înalte. Încrederea în sine influențează performanețele academice și personale pe toată durata vieții. Astfel că, şi pe noi ne preocupă dezvoltarea încrederii în sine a copiilor care ne trec pragul.

RESPECT

Respectul este o valoare morală esenţială şi reprezintă atitudinea sau sentimentul de apreciere, stimă și considerație față de o persoană, o idee sau o instituție. Atunci când le oferim copiilor același respect pe care îl așteptăm, ei vor învăța cu adevărat ce înseamnă. Modul în care îi tratăm pe copii este modul prin care ei învață să se trateze pe sine, dar și pe ceilalți.

PERSEVERENŢĂ

Perseverenţa este o altă componentă cheie a caracterului ce trebuie dezvoltată şi care se defineşte prin continuarea realizării unei acţiuni în pofida obstacolelor întâmpinate. Lipsa ei înseamnă abandonarea scopului şi sentimentul de eşec şi frustrare asociate acestuia. Încercăm să-i învăţăm pe elevii noştri că perseverenţa este o valoare, reamintindu-le în permanenţă că ceea ce îşi doresc cu adevărat este valoros şi important şi încurajându-i să nu renunţe atunci când întâmpină dificulatăţi.

EMPATIE

Empatia este acea trăsătură de caracter care ajută oamenii să relaționeze mai bine și mai ușor, poate preveni fenomenul de bullying și oferă spirjin în obținerea succesului academic. O persoană empatică îi tratează pe cei din jurul său cu bunătate, respect şi înţelegere. Şcoala contribuie la dezvoltarea emaptiei prin faptul că încurajează interacţiunea şi cooperarea dintre elevi prin diverse activităţi de grup, atât în cadrul orelor de curs, cât şi în afara acestora.