DE CE SĂ ALEGI PENTRU COPILUL TĂU ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAŢIONALĂ SPECTRUM PLOIEŞTI?

220
Elevi
31
Cadre didactice
150
Absolvenți | 8 GENERAȚII
20
Clase
Pentru că sunt PUȚINI COPII ÎN CLASĂ, astfel încât fiecare elev este în atenția profesorului și este mai des verificat la teme și la tablă.
Pentru că elevii vor studia intensiv LIMBA ENGLEZĂ, dar și LIMBA GERMANĂ încă de la ciclul primar.
Pentru că există CLUBURI diverse la care copilul poate participa astfel încât să-și dezvolte și să-și descopere abilitățile și talentele.
Pentru că la ciclul primar se desfăşoară ORE DE STUDIU sub supravegherea învățătorului.
Pentru că la gimnaziu există implemantat sistemul de IPAD EDUCATION, fiecare elev lucrând pe propriul iPad.
Pentru că la toate clasele, începând cu cea pregătitoare, elevii studiază INFORMATICĂ.
Pentru că la clasele primare elevii au zilnic ore de LIMBA ENGLEZĂ.
Elevii claselor primare beneficiază de table interactive. Elevii claselor gimnaziale beneficiază de tablete.
Pentru AMBIENTUL PLĂCUT al spațiilor din școală.
Pentru că elevii sunt în SIGURANȚĂ, existând atât supraveghere umană, cât și tehnică.
Pentru că aici elevii au posibilitatea să se exprime liber, dar sunt învăţaţi cum să se folosească de această libertate, respectând reguli.
Pentru că în această şcoală noi ajutăm elevii să se dezvolte firesc, fără inhibiţii, să-şi susţină un punct de vedere, învăţând să respecte şi punctul de vedere al altora.
Pentru că aici elevii au posibilitatea să servească masa de prânz.
Pentru că există proiectul „Educarea caracterului”, prin care elevii învaţă valori morale după care să se ghideze în viaţă.
Pentru că şcoala organizează diverse activităţi extraşcolare, tabere şi excursii.

„Şcoala are un rol fundamental în pregătirea tinerilor pentru viaţă. Acesta este principiul de bază pe care se structurează educația oferită în cadrul tuturor școlilor care aparțin Lumina Instituții de Învățământ, începând de la grădiniță până la universitate.

Nuri Güner 

Manager


Cine Suntem

Şcoala Gimnazială Internaţională Spectrum Ploieşti are nobila misiune de a fi un centru de cultură şi educaţie care formează cetăţeni europeni cu o personalitate armonioasă, creativă si puternică, ce aplică strategiile pedagogiei moderne şi asigură un mediu educaţional specific învăţării şi o pregătire solidă pentru şcoală şi viaţă.

Conducerea Şcolii Gimnaziale Internaţionale Spectrum Ploieşti doreşte să se constituie într-o alternativă nouă şi modernă la instituţiile deja existente aducând în acest oraş experienţa, calitatea şi mai ales valoarea dobândită în decursul anilor de activitate, alături de o imagine simbol reală “ŞCOALA SPECTRUM – O ŞCOALĂ CA O FLOARE”, imagine pentru care au trudit directori, cadre didactice, părinţi şi mai ales copiii noştri.

Misiune

Şcoala noastră are misiunea de a asigura tuturor elevilor o educaţie de calitate, prin centrarea învăţării pe elev, prin utilizarea unor metode noi de lucru şi abordarea educaţiei din perspectiva serviciilor comunitare, prin implicarea părinţilor şi a reprezentanţilor comunităţii în pregătirea şi evoluţia în carieră a elevilor, prin valorificarea tradiţiilor locale în raport cu nevoile comunitare, scopul nostru fiind formarea elevilor ca viitori cetăţeni activi şi creativi, capabili să se integreze pe piaţa muncii şi într-o societate dinamică de tip european.

Viziune

Şcoala Spectrum îşi propune, prin profesionalism, obiectivitate şi corectitudine, să ofere copiilor un act educaţional accesibil, atractiv şi incluziv, bazat pe respect şi armonie, orientat, în special, spre carieră şi inovaţie.

Este o şcoală centrată pe promovarea valorilor şi principiilor democratice, pe implicarea mai largă a comunităţii în viaţa şcolii şi extinderea serviciilor şcolii pentru comunitate.

Climatul educaţional al şcolii este bazat pe performanţă, competiţie transparentă şi onestă, pe cooperarea şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice, menite să susţină dezvoltarea individuală a fiecărui elev şi egalitatea de şanse prin educaţie.

EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE