Cine Suntem

Şcoala Gimnazială Internaţională Spectrum Ploieşti are nobila misiune de a fi un centru de cultură şi educaţie care formează cetăţeni europeni cu o personalitate armonioasă, creativă si puternică, ce aplică strategiile pedagogiei moderne şi asigură un mediu educaţional specific învăţării şi o pregătire solidă pentru şcoală şi viaţă.

Conducerea Şcolii Gimnaziale Internaţionale Spectrum Ploieşti doreşte să se constituie într-o alternativă nouă şi modernă la instituţiile deja existente aducând în acest oraş experienţa, calitatea şi mai ales valoarea dobândită în decursul anilor de activitate, alături de o imagine simbol reală “ŞCOALA SPECTRUM – O ŞCOALĂ CA O FLOARE”, imagine pentru care au trudit directori, cadre didactice, părinţi şi mai ales copiii noştri.

Misiune

Şcoala noastră are misiunea de a asigura tuturor elevilor o educaţie de calitate, prin centrarea învăţării pe elev, prin utilizarea unor metode noi de lucru şi abordarea educaţiei din perspectiva serviciilor comunitare, prin implicarea părinţilor şi a reprezentanţilor comunităţii în pregătirea şi evoluţia în carieră a elevilor, prin valorificarea tradiţiilor locale în raport cu nevoile comunitare, scopul nostru fiind formarea elevilor ca viitori cetăţeni activi şi creativi, capabili să se integreze pe piaţa muncii şi într-o societate dinamică de tip european.

Viziune

Şcoala Spectrum îşi propune, prin profesionalism, obiectivitate şi corectitudine, să ofere copiilor un act educaţional accesibil, atractiv şi incluziv, bazat pe respect şi armonie, orientat, în special, spre carieră şi inovaţie.

Este o şcoală centrată pe promovarea valorilor şi principiilor democratice, pe implicarea mai largă a comunităţii în viaţa şcolii şi extinderea serviciilor şcolii pentru comunitate.

Climatul educaţional al şcolii este bazat pe performanţă, competiţie transparentă şi onestă, pe cooperarea şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice, menite să susţină dezvoltarea individuală a fiecărui elev şi egalitatea de şanse prin educaţie.

250
Elevi
30
Cadre didactice
180
Absolvenți | 9 GENERAȚII
20
Clase

Nuri Güner 

Manager

„Şcoala are un rol fundamental în pregătirea tinerilor pentru viaţă. Acesta este principiul de bază pe care se structurează educația oferită în cadrul tuturor școlilor care aparțin Lumina Instituții de Învățământ, începând de la grădiniță până la universitate.